Kommunfullmäktiges nya presidium

Kommunfullmäktiges nyvalda presidie

Från vänster: Karl-Erik Hansson, Ramona Gullholm och Claes G Hansson.

Karl-Erik Hansson (C) har valts till ny ordförande i kommunfullmäktige. Ramona Gullholm (S) valdes till 1:e vice ordförande och Claes G Hansson till 2:e vice ordförande. Tillsammans bildar de kommunfullmäktiges presidium kommande mandatperiod och besluten togs på kommunfullmäktiges möte den 24 oktober.

Tidigare ordförande Ann-Marie Olofsson (C) tackade ledamöterna för ett gott samarbete under gångna mandatperioden och lämnade över klubban till Karl-Erik Hansson.

Kommunfullmäktige är högsta beslutande instansen i Tanums kommun och ordförandes roll är att leda och planera fullmäktiges arbete.