Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 12 december sammanträder kommunfullmäktige på Kulturhuset Futura i Tanumshede, lokal aulan, klockan 18.00. Du är välkommen på mötet, men kan också följa det här på webben.

Kommunfullmäktige tar vid detta möte beslut om val av ledamöter till styrelse och nämnder för perioden 2023-2026 och val av ledamöter till olika fonder och stiftelser för samma period. Fullmäktige behandlar också två medborgarförslag, gratis kollektivtrafik från 65 år och förlängd strandpromenad i Heestrand.

Här kan du se hela kungörelsen (alla ärenden) inför mötet och även webbsändningen i realtid eller i efterhand.