Kommunen lägger nya VA-ledningar mellan Fjällbacka och Kämpersvik

Kommunen lägger nya överföringsledningar för vatten och avlopp (spillvatten) mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Ledningarna dras i havet och går även in till Långsjö.

I den nya avloppsledningen ska avloppsvattnet från Fjällbacka pumpas till Bodalens avloppsreningsverk, som ligger strax söder om Grebbestad. Projektet är uppdelat i flera steg. Just nu är det ledningar i havet som anläggs. Sedan återstår arbeten kring och inuti Fjällbackas avloppsreningsverk, innan avloppet kan pumpas till Bodalen. Fjällbackas reningsverk kommer att byggas om till en pumpstation med utjämningsbassänger. Mellan Kämpersvik och Bodalen är det förberett med ledningar sedan några år.

Entreprenören som ska anlägga sjöledningarna på uppdrag av Tanums kommun har påbörjat arbetet i augusti 2020.

Planen är att arbetet med sjöledningarna ska vara klart i maj 2021.

Här kan du läsa mer om projektet.