Kanadagäss på våra badplatser

Exempelbild

Vår kommunjägare kommer att uföra skrämselskjutning under vecka 22-25. Kanadagässen har ökat stort i antal och lämnar avföring på våra badplatser vilket är störande för besökare och badgäster.

Det finns ingen enkel och snabb lösning på problemet. En åtgärd är att försöka skrämma gässen till att söka andra betesplatser.

Skrämselskjutning pågår under tidiga morgnar på följande platser: Strandpromenaden Hamburgsund, Badplatsen Grönemad, Badplatsen Grebbestad och badplatsen Edsvik.