Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt"

Under perioden 1 februari till 31 mars pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Kampanjen riktar sig till unga personer med syfte att uppmärksamma våld i partnerrelationer.

Våld i ungas partnerrelationer är när en ung person utövar våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner. Våld kan vara många olika saker och utövas i olika relationer. Det kan till exempel handla om någon du träffar, har en sexuell relation med, är tillsammans med eller tidigare har haft en relation med. Våldet kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Våld är aldrig okej och det är ofta en brottslig handling. Du har rätt till stöd och hjälp oavsett var du bor!

Elever i årskurs 9 och gymnasiet kommer ges föreläsningar som bygger på det stödmaterial som tagits fram till kampanjen. Föreläsningen tar bland annat upp vad som är en schysst relation, olika sorters våld och varningstecken på en oschysst relation.

Mer information om kampanjen finns på hemsidan Svartsjuka är inte romantiskt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

Mer information om relationer finns på ungarelationer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och UMO. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du någon att prata med finns flera stödlinjer, bland annat Killar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Maana Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tidigare Tjejjouren Väst). Du kan även ta kontakt med elevhälsan på din skola.

Känner du oro för att en vuxen eller ett barn upplever våld i hemmet kan du göra en orosanmälan. Orosanmälan kan göras via telefon 0525-180 00. Orosanmälan kan även göras på via kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mottagnings- och utredningsavdelningen kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser. Läs mer på vår sida Våld och övergrepp eller ring 0525-180 00.

Utanför kontorstid kan socialjouren kontaktas på telefon 0522-69 74 44.

Har du utsatts för brott, är vittne eller anhörig kan du få stöd via Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ring 116 006.