Kammarrätten delvis enig med kommunen - slår fast att delar av pandemiplan har sekretess.

Exempelbild

Pandemiplanen antogs i april 2020 och märktes då med sekretess. I mars i år begärdes den ut och sekretessbeläggningen överklagades till kammarrätten. Kammarrätten delar delvis kommunens bedömning och medger att delar av pandemiplanen har sekretess.

- När vi antog pandemiplanen agerade vi efter de rutiner vi hade på plats för strategiska dokument med känslig information och markerade pandemiplanen för sekretess i diariet. Sedan rullar händelserna på enligt de rutiner som finns när vi får frågan att lämna ut dokument som har sekretess. Nu har vi fått ett kvitto på att våra rutiner och system fungerar och följer kammarrättens beslut. Vi behöver se över så vi delar upp våra dokument i olika delar, det som är offentligt ska allmänheten så klart kunna ta del av, säger Ida Aronsson Hammar, kanslichef Tanums kommun.

Lagar, rutiner, transparens och öppenhet

När ärenden med känsligt innehåll som exempelvis ärenden inom omsorg och bistånd diarieförs bedöms och märks ärendet med sekretess i kommunens diarium. Så skedde också med pandemiplanen.

Det är när en handling begärs ut som den prövas för sekretess. När pandemiplanen begärdes ut i år bedömde kommunen att delar av den hade sekretess, vilket också upphandlad advokatbyrå kom fram till vid sin granskning. Nu godkänner kammarrätten delar av pandemiplanens sekretessbeläggning, men inte allt.

- Det känns tryggt att vi har rutiner på plats för att hantera sekretess för strategiska dokument. Men vi vill så klart också verka för transparens och öppenhet och kommer att se över om pandemiplanen kan omarbetas och innefatta en allmän del utan känslig information. Vårt mål är att vara så transparenta som möjligt och ändå följa lagen. Det är viktigt för oss att man har förtroende för vår hantering när situationer uppstår och förstår varför vi agerar och beslutar som vi gör, fortsätter Ida Aronsson Hammar.

Pandemiplan Pdf, 767.9 kB. (Pdf, 767.9 kB)