Invigning av Tanums kommuns interna återbruksförråd med skolmöbler

Förra veckan invigdes kommunens interna återbruksförråd, med bandöppning, visning i lokalen och fika på udda porslin. Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, öppnade det specialtillverkade, återanvändningsbara bandet och förklarade förrådet invigt.

I Tanums klimat- och miljöstrategi, som antogs 24 februari 2020, anges att kommunen ska göra en satsning på återbruk, återvinning och cirkulära flöden i alla former. Den här satsningen ligger verkligen i tiden, en motion om intern bytessajt togs upp på kommunfullmäktiges möte den 20 april 2020 och i december samma år beslutade kommunstyrelsen att anta flera klimatlöften, bland annat att vi inreder med cirkulära möbler.

Att återanvända möbler inom kommunens verksamhet är ingen nyhet, men tidigare har det inte funnits en samlad plats för möblerna, eller ett kommunövergripande bytessystem.

I ett första steg är den här tjänsten inriktad på skolmöbler, för att verksamheten ska kunna utökas behövs större lokaler. Detta är under utredning. De tillgängliga möblerna presenteras i en grupp på kommunens intranät. Camilla Palm, arbetsledare på arbetsmarknadsenheten administrerar gruppen. På sikt ska en app arbetas fram för att underlätta beställning och lagerföring.

Personal från vaktmästeri och arbetsmarknadsenheten.

Personal från vaktmästeri och arbetsmarknadsenheten.

Kommunens barn- och utbildningsförvaltning ansvarar för återbruksförrådet. Evelina Lindell, chef för arbetsmarknadsenheten, samt vaktmästeri och transport, vill lyfta sina medarbetare:

- Utan dem hade det inte gått så fort! Vi fick tag i lokalen i våras, då var den fylld av gamla trasiga möbler och byggmaterial, berättar Evelina.

Marcus Andersson och Dan Carlsson jobbar som vaktmästare för skolor och förskolor i kommunen -Vi ser att det finns ett stort behov av den här tjänsten, berättar Marcus. Vi fick hjälp av personal från arbetsmarknadsenheten med att tömma lokalen. Sedan har vi vaktmästare jobbat med det här under våren, vid sidan av våra vanliga uppgifter. Vi har byggt hyllsystem av återvunna material och hämtat möbler på skolorna.

Idag är rummet välordnat och fullt med möbler som väntar på att få komma ut i verksamheterna.