Insatser för ett tryggt Tanum

Exempelbild

Även inför denna sommar genomför kommunen olika insatser för att Tanums ska vara en trygg plats för boende, näringsidkare och besökare. Precis som förra året används trängselvärdar och "Tanum levererar" men i år inför man även ett system för att räkna antalet personer som befinner sig i Galärbacken och på Grebbestadsbryggan. Tanums kommun hoppas att med dessa satsningar skapa förutsättningar för en bra sommar för både sommargäster och boende. Tillsammans skapar vi en trygg plats.

Trängselvärdar
Likt förra året, kommer de gulvästade ”trängselvärdarna” vara ett frekvent inslag på de platser som är identifierade med störst risk för trängsel. De kommer med sin närvaro, vara synliga i flödet av människor, och med trevligt värdskap påminna oss om att tänka på varandra och hålla avstånd. Vi uppdaterar även avståndsskyltarna, med inspiration från vårt världsarv, för att också påminna oss om detsamma.

Besöksräknarsystem
Ett nytt inslag den här säsongen är att vi testar ett system för att räkna besökare på en plats, kallat ”Crowd Alert”. Du kanske har sett små boxar som står på bryggan i Grebbestad eller Galärbacken i Fjällbacka? Här kommer vi få möjlighet att informera besökare i realtid om när det är mer folk än vanligt. Med den här mätningen vill vi underlätta för besökaren att avgöra om det är en bra tidpunkt att besöka dessa platser. Målsättningen är att ha systemet igång till högsommarveckorna i juli.

Tanum levererar
Ett uppskattat inslag i våra parker förra året var fler picknickmoduler och parkbänkar, med trevliga budskap för att uppmuntra till take away. De kommer tillbaka också den här sommaren. ”Tanum levererar” föddes i fjol när restauranger tvingades att ta bort ett stort antal sittplatser för att anpassa till trängselrestriktioner och avståndsregler som en följd av Corona. Restaurangerna anpassade sig genom att utveckla mer take away på menyn, och vi vill visa på möjligheten att sitta på andra platser men ändå lokalt handla gott tilltugg till vackra platser.

Tanums kommun hoppas att med dessa satsningar skapa förutsättningar för en bra sommar för både sommargäster och boende. Tillsammans skapar vi en trygg plats.