Information till brittiska medborgare/ information to British Citizens

Information till brittiska medborgare med anledning av Storbritanniens utträde ur EU/information to British Citizens.

Brittiska ambassaden i Stockholm vill förmedla information till alla brittiska medborgare som bor i Sverige med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

I detta brev från Brittiska ambassaden finns mer informationPDF (pdf, 82 kB).