Information om radonmätning

Funderar du på om det finns radon i din inomhusluft eller i ditt dricksvatten? Nu är det den tid på året som radon ska mätas på. För att garantera ett så säkert resultat som möjligt bör en radonmätning pågå under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april.

Även om radon tidigare har mätts i din bostad kan nya mätningar behöva göras om det gjorts renoveringar/ombyggnationer i huset eller om ventilationssystemet har förändrats. Även sättningar av huset kan göra att det blir sprickor i husgrunden där radon kan hitta fram. Därför rekommenderas det att göra nya mätningar om det gått mer än 10 år sedan sist eller om husets uppbyggnad förändrats.

För att ta reda på om det finns radon i dricksvattnet behöver vattnet analyseras. Det kan göras när som helst under året. Det kan finnas särskilt höga radonhalter i bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget.

Radon är en radioaktiv gas som både är osynlig och luktfri. Det farliga med radon är att risken för lungcancer ökar om man utsätts för radon i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i din bostad är genom att mäta.

Hur mäter jag radon?

Vill du veta mer om hur en mätning går till och var du beställer hem dosor för mätning? Då hittar du information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här finns vår information om mätning av radon.