Information om båtvraken i Hamburgsund

Förberedelserna för att kunna ta hand om de fyra båtvraken i Hamburgsund är nu i stort sett klara. Det äldsta båtvraket av trä lämnas kvar i vattnet, två vrak bärgas och för det fjärde vraket, stålpråmen, är läget osäkert om det går att bärga.

Tanums kommun har sökt ägare och har tillsammans med en entreprenör undersökt hur en bärgning kan utföras.

De två senast tillkommande vraken tas omhand för upphuggning då de bland annat innehåller en del plast och glasfiber. Den äldsta träskutan lämnas under vattnet då den legat så länge att den inte går att bärga. Om stålpråmen kan bärgas eller lämnas under vattnet får avgöras när arbetet inleds då det är väldigt osäkert om den går att länsa.

Arbetet planeras till augusti/september och beräknas till 3 dagar.