Information inför vårterminens skolstart

Information till vårdnadshavare och elever inför skolstarten i grundskola, grundsärskola, gymnasiet, komvux och SFI. Observera att nytt beslut är taget den 8 januari för högstadieelever.

Tanums kommuns grundskolor, förskoleklass till årskurs 6, och grundsärskola börjar vårterminen måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema.

Undantag är grundskoleelever i högstadieskolorna Tanumskolan och Hamburgsundskolan. De inleder vårterminen med fjärr- och distansundervisning. Mer information om fjärr- och distansundervisning för grundskoleelever på högstadiet.

Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Gymnasiet (IM-programmet) börjar skolan måndag 11 januari med studier i skolan enligt ordinarie schema.
Skolskjutsar går som vanligt och skollunch serveras.

Komvux för elever som börjar en ny utbildning, börjar studierna måndag 18 januari med uppstart i aulan på Kulturhuset Futura klockan 9.00.

Komvux för elever som har påbörjat en utbildning, börjar studierna måndag 11 januari enligt ordinarie schema. All undervisning kommer att ske via länk fram tills annan information ges.

Svenska för invandrare (SFI) fortsätter sina studier på distans.

Har du frågor, ta kontakt med din mentor eller rektor.