Information inför skolstart på Campus Futura

Välkommen som elev till Tanums Gymnasium och vuxenutbildning, läsåret 2021/22. Vi ser fram emot att få träffa dig!

Du som redan går på gymnasiet eller ska börja kommer till skolan torsdagen den 19 augusti klockan 09.00. Dina mentorer kommer att möta upp dig kaféet på Futura och ni kommer att tillsammans gå till ett klassrum där du kommer att få träffa dina nya klasskamrater. All undervisning kommer att vara på plats.

SFI kommer att ha platsförlagd undervisning från och med 20 augusti. Du kommer få information från din lärare var du ska vara.

Ska du börja en yrkesutbildning hos oss på vuxenutbildningen kommer vi att ha en gemensam uppstart måndagen den 30 augusti i aulan på Futura. Vi börjar klockan 09.00.

Om du fortsätter en utbildning hos oss på vuxenutbildningen, kommer du få information från din mentor om uppstarten i Google Classroom. Där kommer du också hitta information om undervisningen kommer vara på plats eller via fjärrundervisning. Undervisningen startar tidigast 31 augusti för dig som redan påbörjat din utbildning.

Kaféet kommer att vara öppet för alla våra elever samt besökare till biblioteket. Här finns möjligheter till fika och enkel lunch.

Välkommen till oss – din framtid börjar på Futura!