Information inför skolstart i grundskolan

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan hälsas välkomna till skolan efter sommarlovet.

-Äntligen kan vi starta läsåret med närundervisning för alla elever. Vi har sett fram emot att kunna träffas fysiskt igen, säger Ulrika Björnberg, skolchef.

Utifrån gällande råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten anpassas insatser på varje skolenhet för att följa de riktlinjer som gäller. Precis som tidigare under pandemin påminner vi alla elever som har symptom att stanna hemma från skolan.

Ändring av förordningen för skolor
Den 10 augusti ändrades den tillfälliga förordningen som tidigare gällt för skolan under pandemin. Ändringen innebär att öppna skolor inte längre kan besluta om fjärr- eller distansundervisning eller vissa andra undantagsåtgärder för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller skolans lokaler. Undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga under höstterminen 2021.
Skolverkets information om regler som gäller från den 10 augusti. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information eller frågor
Ta kontakt med din mentor eller rektor.