Idag togs första spadtaget för om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan

Nu är om- och tillbyggnaden av Hamburgsundskolan officiellt i gång. Den 26 september togs det första symboliska spadtaget vid skolan i ett ljummet Hamburgsund.

På bilden ser du från vänster Roger Wallentin (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande, Oskar Josefsson (S), oppositionsråd och Klas Thuresson, platschef Skanska Sverige AB.

- Barnen är vår framtid och de behöver en bra arbetsmiljö i skolan, vilken också kan vara avgörande för inflyttning av barnfamiljer, sa Liselotte Fröjd (M).

På Hamburgsundskolan finns årskurserna F-9 och byggnationen, som kommer pågå till 2026, är uppdelade i flera etapper för att fungera med verksamheterna i byggnaderna.

- Det är viktigt med goda lärmiljöer för våra elever och vår pedagogiska personal så den här om- och tillbyggnaden av skolan är efterlängtad, sa Helen Larsholt, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Fakta om byggnationen

Projektet är indelat i tre etapper för att kunna fungera med pågående verksamheter i byggnaderna.

  • Etapp 1 - nybyggnation av 900 m2 samt ombyggnad och renovering av 1 200 m2 där bland annat ett nytt storkök med ny matsal kommer att byggas. Det blir också ett nytt bibliotek och nya administrationslokaler.
  • Etapp 2 - tillbyggnad på 1 000 m2 som kommer innehålla nya undervisningslokaler.
  • Etapp 3 - en större ombyggnad och renovering av befintliga lokaler om 1 170 m2 samt en mindre tillbyggnad på ca 100 m2 där verksamheten får uppfräschade och bättre anpassade lokaler.

I projektets senare skede kommer även utformning av utemiljön att ske. En trafiksäker miljö, med bland annat en ny bussangöring, kommer att byggas.

Projektet genomförs i en entreprenadform som kallas partnering vilket innebär att man tillsammans med upphandlad entreprenör, Skanska Sverige AB, jobbar sida vid sida genom kravställning, projektering och byggnation. Representanter från verksamheten har haft och har fortsatt en stor och viktig del i projektering och utformning av sina nya lokaler. Målet och fokuset är att gemensamt kunna få ut mesta möjliga värde med de tillgängliga ekonomiska medlen som finns.