Hitta dina gränser

Som fastighetsägare är det alltid bra att ha god kunskap om gränserna runt sin fastighet, särskilt om man går i tankarna på att bygga nytt eller göra andra förändringar där gränsernas faktiska läge kan spela stor roll.

Det är alltid orubbade gränsmarkeringar i marken med tillhörande förrättningshandlingar från Lantmäteriet som är juridiskt gällande för alla fastighetsgränser. Originalhandlingarna kan man som fastighetsägare komma åt genom att med bank-id logga in på Min sida hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ibland kan gränsmarkeringar vara rubbade eller försvunna, men många gånger går det att återfinna även de gränsmarkeringar som tillkommit för över 100 år sedan.

För att få en översiktlig bild av fastighetsindelningen i ett område kan man ladda ner Lantmäteriets app ”Min karta” till sin telefon. Observera dock att digitala fastighetsgränser från Lantmäteriets registerkarta är av varierande kvalitet och är inte juridiskt gällande. I vissa områden kan gränserna redovisas med relativt god kvalitet, men i vissa fall kan de digitala gränserna redovisas med felaktigheter på flera meter.

Tanums kommun behöver ofta mäta in gränser inom ramen för sitt kartförsörjningsuppdrag. Kommunens mätingenjörer utgår alltid från gällande förrättningshandlingar vid inmätning av fastighetsgränser. Därefter letas gränsmarkeringar upp i fält och mäts in med hög noggrannhet. Resultatet återkopplas till Lantmäteriet som i sin tur kan uppdatera läget för fastighetens gränser i den digitala registerkartan.

Lantmäteriet har gjort en informativ film som rör fastighetsgränser som du kan se här Länk till annan webbplats.!