Helen och Ulrika uppvaktades efter en tvåårig skolchefsutbildning

Torsdagen den 5 maj uppvaktades två skolchefer efter genomgången skolchefsutbildning. Helen Larsholt och Ulrika Björnberg arbetar båda två som skolchefer i Tanums kommun sedan tidigare och har nu genomfört en tvåårig skolchefsutbildning.

Helen och Ulrika uppvaktades med blommor i samband med en planeringsdag för kommunens rektorer, personal från elevhälsan och verksamhetsutvecklare.

-Utbildning har gett en ökad förståelse för uppdraget och en tydligare bild av en skolchefs funktion. Vårt uppdrag och fokus är eleverna och deras tid i skolan, säger Helen.

Utbildningen har genomförts i Skolverkets regi och är en ny utbildning med syfte att stärka skolchefers roll i den organisation de arbetar. Nätverk har bildats bland skolchefer där samverkan med nya kunskaper skapar utvecklingsprocesser. Detta är den första kullen som examinerats, vilket skedde i slutet på april i Stockholm.

Grattis Helen och Ulrika!