Helen Larsholt ny förvaltningschef

Helen Larsholt

Kommunstyrelsen beslutade tisdag 17 januari att utse Helen Larsholt till ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Helen Larsholt arbetar som tillförordnad förvaltningschef sedan augusti 2022. Hon har lång erfarenhet inom utbildningsområdet och har de senaste åren arbetat som avdelningschef tillika skolchef och arbetsmarknadschef.

- Det känns väldigt bra att vi nu har anställt Helen i rollen som förvaltningschef. Helens erfarenhet och tydliga och förtroendeingivande ledarskap ger goda förutsättningar för barn- och utbildningsnämnden att klara de utmaningar vi står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Erfaren skolledare

Helen har arbetat inom barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun sedan 2017, bland annat som rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen och de senaste tre åren som avdelningschef tillika skolchef. Som förvaltningschef får Helen ansvar för hela barn- och utbildningsområdet, kultur och fritid samt arbetsmarknad.

- Jag är hedrad och stolt över förtroendet att tillsammans med mina medarbetare få leda barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Det är med stor ödmjukhet, nyfikenhet och glädje jag tar mig an uppdraget. Jag ser fram emot att, tillsammans med den fantastiska kompetens och utvecklingskraft som finns i organisationen, fortsätta utvecklingsarbetet för en förvaltning som möter framtida utmaningar på bästa möjliga sätt, säger Helen.

Kommunövergripande ansvar

Som tillförordnade förvaltningschef har Helen varit en del av koncernledningsgruppen med ett kommunövergripande ansvar, ett uppdrag som fortsätter jämte uppdraget som förvaltningschef.

- Med sin erfarenhet och engagemang är Helen en viktig del av kommunens koncernledningsgrupp. Jag ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma arbete, säger Karin Martinsson, kommundirektör.

Helen tillträder tjänsten som förvaltningschef på barn och utbildning den 1 februari 2023.