Hastigheten sänks på Dinglevägen i Fjällbacka

Den 8 november sänks hastigheten på Dinglevägen i Fjällbacka till 40 km/h. Sträckan det gäller är från skylten om tättbebyggt område söder om Fjällbacka (mot Hamburgsund) till korsningen Dinglevägen/Tanumsvägen på länsväg 163. Hastighetsskyltarna byts ut av Trafikverket den 8 november.

40 km/h genom hela Fjällbacka

Därmed är hastigheten 40 km/h genom hela Fjällbacka längs med väg 163 - från skylten tättbebyggt område söder om Fjällbacka till strax innan bron i Mörhult, även här till skylten tättbebyggt område, norr om Fjällbacka.

Önskemål från boende

Beslut om detta har tagits av tekniska nämnden efter positiva yttranden från Trafikverket och Polisen. Det har länge funnits önskemål från boende längs med länsvägen att få hastigheten sänkt från tidigare 60 km/h. Beslut om att sänka hastigheten ingick i hastighetsomläggningen som gjordes i Tanums kommun.

Beslut om hastighet inom tättbebyggt område tas av kommunen i samråd med andra myndigheter som Polisen och Trafikverket, om de är väghållare.