Här finns isgrus att hämta

Villaägare i kommunen är välkomna att, vid behov, hämta isgrus för halkbekämpning. Max två hinkar per gång.

Grus finns på följande ställen:

  • Fjällbacka, återvinningscentralen vid gamla brandstationen
  • Grebbestad, Wounchvägen vid Hamnplan
  • Hamburgsund, Skolvägen
  • Havstensund, parkeringen vid återvinningsstationen
  • Kville, Kalkåsliden
  • Rabbalshede, vid Rabbalshede Åkeri
  • Tanumshede, återvinningscentralen Returen ICA
  • Östad, vid parkeringen på Villavägen
  • Isgruslåda finns i hamnen på Resö
  • Isgruslåda finns vid skolan i Lur

VIKTIGT! Presenningen ska läggas tillbaka.

Mer information

Här finns information om isgrus och snöröjning. Du kan också ringa oss på 0525-180 00 eller 183 96.