Har du tagit emot personer från Ukraina i ditt hem?

Exempelbild

Personer på flykt från Ukraina som kommit till Tanums kommun utan kontakt med Migrationsverket behöver kontakta Migrationsverket och kommunen.

Har du som privatperson tagit emot ukrainska flyktingar i ditt hem eller hjälpt dem till Sverige? Se till att de kontaktar Migrationsverket för registrering så att de får beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boende

Tanums kommun tar emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket och håller fortsatt kommunens tillfälliga boenden i beredskap om förfrågan att ta emot personer från Ukraina kommer från Migrationsverket.

Det finns både privatpersoner och organisationer som tar emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till, det är fantastiskt vilken medmänsklighet som visas.

Här finns information till dig som tagit emot flyktingar i ditt hem eller hjälpt personer från Ukraina att ta sig till Sverige.

Barn kan gå i förskola och skola

För de som fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet är det möjligt att ansöka om förskola och skola i Tanum för barn och ungdomar från Ukraina. Vi vill gärna komma i kontakt och hjälpa till, kontakta oss gärna!

Arbete

Det är också möjligt för personer på flykt från Ukraina att anmäla sig till arbetsförmedlingen. Information om möjligheter och rättigheter till arbete för flyktingar från Ukraina finns på engelska på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktiviteter

Olika aktiviteter som till exempel språkcafé kommer att ordnas av både kommunen och olika aktörer i vårt område. Håll gärna utkik!

Kontakt

Kontakta oss på kommun@tanum.se och 0525-180 00

Frågor och svar om flyktingmottagande Ukraina