Har du anmält att du avslutat din livsmedelsverksamhet?

Glöm inte att anmäla om du har avslutat din livsmedelsverksamhet under 2022 och inte kommer att fortsätta med denna under 2023.

Anmäl gärna innan 31 december 2022.

Här finns e-tjänst och blankett där du anmäler upphörande av livsmedelsanläggning.

I din anmälan anger du datum när din verksamhet upphör. Registreringen för din livsmedelsanläggning upphör vid det datumet. Din skyldighet att betala den årliga kontrollavgiften upphör vid årsskiftet.

Välkommen att ringa oss via kundcenter 0525-180 00 om du har några frågor.

Miljöavdelningen