Hamburgsundskolans om- och tillbyggnad

Nu är kontraktet undertecknat för fas 2, produktionsfasen, av om- och tillbyggnaden av Hamburgsundskolan och entreprenör är Skanska.

De tillbyggda och upprustade skolbyggnaderna kommer inrymma skolverksamhet för årskurs F-9, fritidsverksamhet, och ett storkök med kapacitet för 1 000 portioner.

- En byggstart för Hamburgsundskolans om- och tillbyggnad är efterlängtad och nu kommer vi i framtiden kunna erbjuda en väl upprustad, trygg och sammanhållen lärmiljö, med utökad storköksproduktion i den södra kommundelen, säger Tanums kommuns fastighetschef Victor Sköld och projektchef Pär Nyström.

Byggstart för den första av tre byggetapper sker under sommaren 2023.

Skanska har även varit samarbetspart i fas 1, som innehöll planering, budgetering och projektering.

Skiss över "nya" Hamburgsundskolan.

Skiss över "nya" Hamburgsundskolan.