Hållbarhetsredovisning 2021

I Tanums kommun arbetar vi med Agenda 2030 integrerat i verksamheten. Kommunens nyckeltal för de 17 globala målen i Agenda 2030 presenteras i en årlig hållbarhetsredovisning.

-Syftet med hållbarhetsredovisningen är att visa hur Tanums kommun arbetar för ett mer hållbart samhälle, säger Lilja Gunnarsson, miljöstrateg. Hållbarhetsredovisningen är ett komplement till kommunens årsredovisning.

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att den ska ge:

  • en grundläggande inblick i de globala målen
  • förståelse för att de tre dimensionerna och globala målen är lika viktiga, integrerade och odelbara
  • en nulägesbild av Tanums arbete med hållbar utveckling
  • inspiration till fortsatt engagemang

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld.

Här kan du läsa hela Tanums kommuns hållbarhetsredovisning 2021 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster..