Hållbarhet ger livskvalitet - "nya" papperskorgar

Exempelbild

Under några år har Tanums kommun gjort en extra satsning på sophantering i samhällena, med målet att minska nedskräpningen och skapa en trevligare miljö för boende och besökare. I år utvecklar vi våra ”somriga sopor” med att ge de vanliga små papperskorgarna som sitter skruvade på lyktstolpar och fasader på platser runt om i våra samhällen vackra bilder.

På några platser där det är mycket människor i rörelse har vi precis som tidigare placerat containrar med små inkastluckor, vilka fungerar som ”stora papperskorgar”. De är tryckta med vackra bilder och välkomnande budskap.

I gästhamnarna placeras också extra glasåtervinningsigloos, så att flaskor och andra förpackningar av glas inte blandas med övrigt avfall. Även de är stripade med vackra motiv.

Vi hoppas på detta sätt skapa en trevlig miljö och uppmanar med budskap till våra gäster att slänga skräpet i papperskorgen, istället för i naturen. - Tack, tillsammans gör vi skillnad!

Hjälp oss så att vi tillsammans kan skapa en attraktiv och ren miljö för våra invånare och besökare.

Hushållssopor hänvisas som vanligt till sophanteringen som är knuten till ditt boende och till återvinningsstationerna.

Vi vill måna om vår natur! Hållbarhet ger livskvalitet.