Grebbestadostron ursprungsskyddas

Exempelbild

Detta betyder att endast dessa ostron får kallas ”Grebbestadostron”. Grebbestadostron är därmed varumärket för det europeiska ostronet Ostrea edulis som lever fritt i Grebbestads norra och södra skärgårdar.

Ostronet ska antingen ha handplockats av dykare eller fiskats av fiskare utrustade med håv, vattenkikare och vadarbyxor.

Med detta skydd säkra man upp för att de ostron som saluförs som Grebbestadostron inte bara kommer från angivet område utanför Grebbestad utan också har fiskats på rätt sätt som är en bevarande och viktig process för ostronets fortlevnad.

Fisket utförs huvudsakligen av dykare som handplockar ostron, ett hantverk som kräver sin skicklighet och tid, berättar Bengt Klemming som är den som står bakom ansökan om ursprungsskyddet och fortsätter:

- Ostronen sätter sig på varandra och bildar täta kluster som gör att många dör. De är känsliga och behöver lite hjälp. Därför gallrar vi och sprider ut de små ostronen så att så många som möjligt ska överleva. Det är enormt tidskrävande att skrapa rent varje ostron för hand och sedan lägga tillbaka alla de små i havet igen. Men genom denna metod är vi övertygade om att det idag finns fler ostron här än när vi började fiska för många år sedan.

En glad Bengt Klemming berättar att han nästan gett upp hoppet om ett ursprungsskydd under en lång byråkratisk process både inom Sverige och EU.

- Tur att man inte visste innan hur mycket tid detta skulle ta. Men för oss betyder detta förstås väldigt mycket. Det är här i våra vatten som ostronen trivs som bäst och då också smakar bäst, då ska man inte kunna sälja andra ostron under namnet Grebbestadostron, säger Bengt.

Ostronet Ostrea edulis
Som utgör Grebbestadostron är 7-15 cm i diameter och har ett knaggligt och grått yttre. På insidan skimrar det av pärlemor och ostronköttet doftar hav och har en smak av saltvatten, mineraler, tång och umami.

Bästa av förutsättningar ger bästa ostronen
Förutsättningarna i vattnet i Grebbestads norra och södra skärgårdar, med sin låga temperatur, rena vatten och salthalt, gynnar ostronen. Och dessa förutsättningar var avgörande för att ostronet Ostrea edulis överlevde när parasiter slog ut arten på många håll i Europa under 1960-talet.

Idag utgör området för Grebbestadostron en betydande del av den återstående populationen av det vilt levande europeiska ostronet. Åtråvärt förstås, men våra ostron är också viktiga för våra hav och för att säkerställa artens fortlevnad begränsas fisket av Grebbestadostron till 50 000-60 000 per år och utförs i huvudsak av dykare som inte vidrör och stör botten där ostronen lever.

Och från och med nu kan de som fiskar ostron på angivet sätt inom utpekat område ansöka hos Livsmedelsverket att sälja ostronen under varumärket Grebbestadostron.

Visste du att ostron:

  • har ett fascinerande levnadssätt och är viktiga som en del i kustekosystemet.
  • har förmågan att filtrera ut plankton från vattenmassan som näring och bidrar därigenom till en bättre vattenkvalitet i havet.
  • är fantastisk näringsrik råvara som vi kan använda både rå och tillagad.
  • är tvåkönade som vuxna ostron där samma individ växelvis kan leka både som hane och som hona.
  • kräver inget foder utan tar upp all sin näring ur vattnet och bidrar övergödningen i våra hav, ett vuxet ostron filtrerar mellan 5 och 25 liter per timme.
  • innehåller protein, vitaminer och mineraler.