Glada nyheter för Tanum - Hållbar Skärgård och Minto Tingvall Eko vinnare i Årets Hållbarhetskliv

Överst i trappan, representanter för Hållbar Skärgård. Till vänster Ingela Holgersson, Skärgårdsidyllen som har varit projektledare och nu är ordförande i den bildade föreningen Hållbar Skärgård som driver arbetet vidare. Till höger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare Tanums kommun. I mitten, Elke Sponholz, Besöksnäringsverksamhet: Minto/Tingvalls Eko. Sista trappsteget, representanter från Delområdesjuryn för Fyrbodal. Till vänster Jeanette Lämmel, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund och till höger Johan Trollnäs, VD DTAB

Hållbarhetsklivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring, där offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Under 2021 lanserades den nyinstiftade utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv och nu har vinnare i delområdet Fyrbodalsregionen tagits fram. Det är både ett kommunalt initiativ och ett initiativ från näringslivet som utses som vinnare.

I Fyrbodalsregionen blev det vinnande kommunala initiativet Hållbart Skärgård, från Tanum; och från näringslivet utsågs också ett Tanumsföretag – Minto Tingvall Eko.

-Vi är så stolta att Tanum vinner i båda kategorierna för Fyrbodal, och går vidare till final. Och båda dessa vinnare hyllar våra besöksnäringsföretag och deras stora ansvar för näringens hållbarhet, det är ett kvitto på att vi har många duktiga och engagerade företag i kommunen, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare Tanums kommun.

Minto är ett ekoturismföretag som under lång tid utvecklat sin verksamhet helt i hållbarhetens tecken och projektet Hållbar Skärgård lyfts här fram som ett kommunalt initiativ, men är verkligen ett pris vi delar tillsammans med företagen.

Hållbar Skärgård har genomförts i samverkan med flera företag, och är det som har varit projektets framgångssaga. Projektet startade på initiativ från våra kajakföretag, och det hade inte kunnat genomförts och hade aldrig uppnått de goda resultat som det har gjort, utan den samverkan som det har varit företag och kommun tillsammans! Och viktigast av allt, det drivs vidare av företagen i den bildade föreningen ”Hållbar Skärgård”.

Ingela Holgersson, Skärgårdsidyllen, som har varit projektledare för Hållbar Skärgård, tillsammans med Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare möttes upp i Bullaren, hos Elke Sponholz som driver Minto/Tingvall Eko, där vi båda fick ta emot diplom och blommor av den delregionala juryn för Fyrbodal. Symboliskt delade vi på blombuketten för Hållbar skärgård, hälften till kommun och hälften till näringsliv.

För det är precis så det är: ett pris vi delar tillsammans! Och Elke är vinnare i båda kategorierna, dels för sin egen unika verksamhet Minto/Tingvall Eko, men Elke har också varit med på Hållbar Skärgårds resa från början och sitter nu i styrelsen för föreningen som nu tar projektets resultat vidare in i framtiden

Elke Sponholz

Elke Sponholz från Minto/
Tingvalls Eko med diplomet

Minto/Tingvall Eko

Minto verkar verkligen efter målet att ha så lite miljöpåverkan som möjligt, hotellbyggnaden är ett kretsloppshus med solceller, bergvärme och egna vindkraftverk för sin egen elförsörjning, egen gråvattenrengöring, moderna komposttoaletter med vattenspolning, ekologiskt byggmaterial in- och utvändigt och en stor ekologisk trädgård som förser gästerna med goda primörer.

Företaget strävar hela tiden att utveckla sin verksamhet i hållbarhetens tecken. Nyligen beviljades de medel från Tillväxtverkets utlysning till naturturismföretag, för att på egen hand utveckla en ny klimatneutral produkt med arbetsnamnet “Magin med att resa långsamt“, en solcellsdriven flotte som du till och med ska kunna övernatta på.

Nominering Besöksnäringsverksamhet: Minto/Tingvalls Eko – motivering:

"För en hållbar helhet i samklang med naturen har Minto/ Tingvalls Eko lyckats skapa en helhetsprodukt för alla årstider som inspirerar och motiverar. Ett föredöme för näringen och kommunen som bidrar till hela Västsveriges arbete för en långsiktigt hållbar besöksnäring."

Ingela Holgersson och Elenor Olofsson

Ingela Holgersson (Skär-
gårdsidyllen) och Elenor
Olofsson från Tanums
kommun delar på blom-
buketten hälften till
kommun och hälften till
näringsliv.

Hållbar Skärgård

Nominering kommunalt initiativ: Tanums kommun (Hållbar skärgård) – motivering:

"Hållbar skärgård är ett utmärkt exempel på ett projekt som tar avstamp i en långsiktig hållbarhet genom att proaktivt skapa förutsättningar för, och, inkludera näring, besökare, innevånare och offentliga aktörer. Projektet visar ett föredömligt ansvar för fortlevnad och varaktighet. Projektets ansats leder till en balans mellan naturens värde och platsens attraktivitet."

Hållbar Skärgård startade som ett Leader-projekt med Tanums kommun som projektägare, vilket avslutades i december 2020. Projektet initierades och genomfördes av flera företag i kommunen, huvudsakligen med kajakverksamhet

Hållbar Skärgård har varit en proaktiv ansats för att möta det ökande trycket av besökare i skärgården och skapa bättre förutsättningar för framtidens ekoturism. Fokus har varit att genomföra insatser för att förbättra infrastrukturen i skärgården för att möta den utvecklingen och säkerställa bättre förutsättningar för kajakverksamhet och friluftsliv. Vistelsen i skärgården ska innebära en så liten miljöpåverkan som möjligt

På öar där besökstrycket är högt, öar som är populära för både kajak och båtliv har projektet nyanlagt solpanelsdrivna skärgårdstoaletter. Man har även tagit fram en modell för att fortsätta finansiera naturvård, och tagit fram en hemsida och karta för att uppmuntra besökaren att ”göra rätt i naturen.

Under ledorden ”Tillsammans för ett hållbart friluftsliv i skärgården” har projektet skapat en stabil grund för fortsatt arbete med hållbarhet för besökare i skärgården, vilket den ideella föreningen och de aktiva företagen nu tar vidare.

Nästa steg i tävlingen

Under hösten går tävlingen vidare och vinnarna i Fyrbodalsregionen möter vinnarna i de andra västsvenska kommunalförbundsområdena. Utmärkelsen kommer att delas ut på Turistrådsdagen i november och går till ett företag och ett kommunalt initiativ som utmärkt sig särskilt i Hållbarhetsklivets anda under det senaste året.

Om urvalskriterierna

Enligt urvalskriterierna ska det kommunala initiativet eller verksamheten drivas på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

De fyra principerna är:

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

De nominerade behöver inte utmärka sig inom alla fyra principer, men får inte gå emot någon av principerna.

Hållbarhetsklivet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.