Gatubelysningen på gatan förbi kajen i Fjällbacka släcks fram till sommaren

Exempelbild

Gatubelysningen på gatan förbi kajen i Fjällbacka kommer tyvärr släckas på grund av det VA-arbete som pågår vid den nya kajen, som håller på att växa fram i Fjällbacka.

Det kan vara ytterligare några lampor i dess närhet som behöver släckas under arbetet.

Belysningen kommer inte att fungera fullt ut igen förrän till sommaren, då arbetet med den nya kajen är klart.

Tanums kommun kommer inte att släcka fler lampor än nödvändigt och det kommer att vara olika många lampor släckta från nu och fram till sommaren.