Gång- och cykelväg Slottet -Hamburgsund

Exempelbild

På Trafikverkets hemsida kan man nu följa projektet att bygga en helt ny gång- och cykelväg från Slottet till Hamburgsund. Projektet sker i samarbete med Tanums kommun och ingår i kommunens cykelplan.

Tanums kommun finansierar utbyggnaden men har också sökt och fått bidrag från Västra Götalandsregionen. Trafikverket planerar, bygger och är ansvariga för all drift och underhåll.

Följ projektet

Följ projektet på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om kommunens cykelplan för hela kommunen.