Gång- och cykelväg Hamburgsund-Slottet

I slutet av oktober månad påbörjas förberedande åtgärder och undersökningar längs väg 900 där Trafikverket och Tanums kommun kommer bygga en ny gång- och cykelväg. Vägen kommer gå mellan Hamburgsund och Slottet, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet.

Bland annat ska mätning och stakning för byggande av gång- och cykelvägen göras. Även en inventering av invasiva arter längs gång- och cykelvägens sträcka kommer göras. Arbetena inleds under slutet av oktober månad.

Det blir en separat gång- och cykelväg som är cirka 1 700 meter lång. Via gång- och cykelvägen kommer man kunna ta sig mellan Hamburgsund, Rörviks camping, sevärdheten Hornborgs slottsruin och Slottet. Från Slottet finns en mindre trafikerad väg till Tegelstrand och Heestrand. Syftet med gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Löpande information om projektet finns på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla berörda markägare har fått informationsbrev från Trafikverket om de arbeten som startar under oktober.