Fyrvägsstopp på prov i Grebbestad

Kanske har du sett stolparna som har kommit upp i korsningen Bryggerigatan/Östra Långgatan i Grebbestad? Tekniska förvaltningen provar ett nytt sätt att öka trafiksäkerheten då kommuninvånare uttryckt oro för olyckor och tillbud som varit i korsningen. 

Fyrvägsstopp innebär att alla fordonsförare på samtliga tillfarter har stopplikt. När man fullgjort stopplikten får man inte köra vidare om det uppkommer fara eller hinder för andra trafikanter.

Lämpligaste körsättet, efter att man stannat i en sådan korsning, är att tillämpa högerregeln. Högerregeln innebär att då två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger.

Beslutet togs i tekniska nämnden den 16 december 2021 och träder i kraft 1 juni 2022, då också stolparna kompletteras med stoppskyltar.