Frivilliga egentester för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

Exempelbild

Tanums kommun är redan igång med de frivilliga egentester för covid-19 som Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med mycket milda symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska veta om de kan gå till jobbet. Om personen för övrigt känner sig pigg och frisk kan ett negativt testresultat för covid-19 innebära att personen kan gå till arbetet istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har milda symptom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet 24 timmar efter symptomdebut. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provet som tas i näsa och svalg gör den anställde själv genom ett egentest, testet har tydliga instruktioner.
Rutiner för egentest och vägledning för chefer och medarbetare är framtagen för att underlätta all hantering.