Fortsatt borgerligt styre i Tanum med Liselotte Fröjd (M) som kommunstyrelsens ordförande.

Den borgerliga majoriteten bestående av Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Tanums kommun har vid eftervalsdiskussioner och förhandlingar godkänt följande överenskommelse mellan partierna. Till ordförande i kommunstyrelsen föreslås Liselotte Fröjd (M).

Kommunfullmäktiges presidium väljs vid kommunfullmäktiges möte 2022-10-24.

Till ordförande i kommunfullmäktige föreslås Karl-Erik Hansson (C) och till 2:e vice ordförande föreslås Claes G Hansson (M).

Vid kommunfullmäktiges möte 2022-12-12 utses ledamöter för uppdrag i styrelser och nämnder. Dessa funktioner träder i kraft 2023-01-01.

Liselotte Fröjd (M)
0706-091207

Karl-Erik Hansson (C)
0707-341311

Göran Lignell (L)
0706-385110

Sonny Haglund (KD)
0704-220955