Första spadtaget för ny räddningsstation och ambulansstation i Tanumshede

Första spadtaget för ny räddningsstation och ambulansstation.Förstora bilden

Från vänster Liselotte Axenbratt, avdelningschef för ambulansen Bohus Norr, Gunnar Ohlén, räddningschef Tanums kommun, Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sweden, Oskar Josefsson (S) oppositionsråd, Liselotte Fröjd (M) kommunstyrelsens ordförande och Christian Haneson (L) räddningstjänstutskottets ordförande.

I strålande sol måndagen den 30 januari har det första spadtaget tagits för den nya räddningsstationen och ambulansstationen i Tanumshede.

Från Tanums kommun fick kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M), oppositionsråd Oskar Josefsson (S), räddningstjänstutskottets ordförande Christian Haneson (L) och räddningschef Gunnar Ohlén äran. Ett första spadtag tog också avdelningschef för ambulansen Bohus Norr Liselotte Axenbratt, Västra Götalandsregionen, och affärschef Joakim Antonsson från NCC Building Sweden.

- Äntligen har vi tagit första spadtaget för den nya räddnings- och ambulansstationen. Vi är en kommun på tillväxt och det är viktigt att vi kan erbjuda kommunal service till alla som lever, vistas och verkar här, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M).

Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra använd skyddsutrustning separat enligt särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och även omklädningsrum och förvaringsskåp har extra mycket ventilation. Den nya tekniktäta räddningsstationen kommer att omfatta cirka 2 250 kvadratmeter.

Den nya ambulansstationen omfattar cirka 450 kvadratmeter och Björn Kalin, verksamhetschef för NU-sjukvården säger:

- Ambulansverksamheten ser fram emot nya moderna lokaler. Det ger fina förutsättningar att utföra arbetet som sker under beredskapstid och förbättrade möjligheter till samverkan med andra verksamheter. Förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna är även detta en positiv effekt.

Blåljusstationerna ersätter den gamla stationen där båda verksamheterna befinner sig i dagsläget och byggs för att kunna fungera under många år framöver. Entreprenör är NCC Building Sweden och affärschef Joakim Antonsson säger:

- Vi är glada och stolta att få vara med att arbeta med ett så efterlängtat projekt som räddningsstationen är i Tanums kommun. Projektet utförs i samverkan och det är verkligen något som genomsyrar hela projektorganisationen. Tillsammans ska vi leverera en produkt som når upp till de höga krav som ställs på dagens räddningsstationer.

Markarbetena har påbörjats och de två byggnaderna beräknas stå klara till sommaren 2024.

Alla som deltog vid spadtaget.Förstora bilden

Deltagare vid första spadtaget.

Markarbetena är i full gång.Förstora bilden

Markarbetena håller på.