Förslag på detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen, Grebbestad

Exempelbild

Ett förslag till detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:3 med flera, Ängens förskola och Industrivägen i Grebbestad, Tanums kommun finns nu utställt för samråd. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till och med 31 augusti 2021.

Planområdet är beläget i nordvästra Grebbestad och omfattar drygt 19 hektar.

Det övergripande syftet med planläggningen är att möjliggöra för ett utvidgat skol- och förskoleområde i anslutning till Ängens förskola samt en ny väg mellan Grönemadsvägen och Havstenssundsvägen. Dessutom syftar planläggningen till att möjliggöra för en ny infartsparkering till Grebbestad, tillskapa ny verksamhetsmark öster om Havstenssundsvägen, ge befintliga verksamhetsfastigheter utmed Industrivägen en aktuell reglering samt bekräfta befintligt gång- och cykelstråk mellan Havstenssundsvägen och Greby.

Läs mer om planförslaget på www.tanum.se/pagaendedetaljplaner Länk till annan webbplats..

Du är välkommen att lämna dina synpunkter direkt på hemsidan eller skicka dem till mbn.diarium@tanum.se