Försäljning av Kyrkskolan i Fjällbacka

Tanums Bostäder AB säljer Kyrkskolan i Fjällbacka till SARE Fastigheter AB. Ägarskifte kommer att ske den 2 maj 2023. SARE Fastigheter AB är ett familjedrivet företag med ursprung i Uddevalla.

Tanums Bostäder AB genomför stora renoveringsinsatser i sitt bostadsbestånd och fortsätter nyproducera hyresrätter i kommunen. Genom att sälja Kyrkskolan frigörs ekonomiska resurser för att renovera och utöka Tanums Bostäders lägenheter.

Frågor besvaras av Björn Berntsson, VD Tanums Bostäder AB, eller Magnus Bengtsson, styrelseordförande Tanums Bostäder AB, 0525-183 50.