Förlängning av växelvis närundervisning för grundskoleelever i årskurs 7-9

Exempelbild

Krisledningsnämnden har beslutat om fortsatt växelvis närundervisning till och med den 2 maj för grundskolelever i årskurs 7-9 på Tanumskolan och Hamburgsundsskolan. Eleverna deltar årskursvis i undervisning på plats i skolan. För elever från förskoleklass till årskurs 6 samt elever på grundsärskolan gäller undervisning på plats som tidigare.

Fortsatt växelvis närundervisning

Åtgärden med växelvis närundervisning är förebyggande och avser att bromsa smittspridning genom att minska trängsel på skolenheterna och i kollektivtrafiken. Smittskydd Västra Götaland har meddelat att smittläget för covid-19 är allvarligt och smittspridningen ökar från en hög nivå. Man rekommenderar därför fortsatt växelvis närundervisning. Krisledningsnämnd sammanträder dock i slutet av vecka 14 för uppdatering av lägesrapport och eventuellt nytt ställningstagande.

Sedan vårterminens start den 11 januari 2021 har undervisningen på kommunens högstadieskolor Tanumskolan och Hamburgsundskolan bedrivits helt eller delvis via fjärr- och distansundervisning och sedan mars genom växelvis närundervisning. Det är viktigt för elevernas del att de ges möjlighet till närundervisning på plats i skolorna samtidigt som man genom att närvara växelvis verkar för att bromsa smittspridning och för en trygg skolmiljö.

Information till elever och vårdnadshavare

Alla vårdnadshavare och elever informeras via Unikum och Google Classroom om förlängningen av växelvisa närundervisningen och hur man anmäler behov av skollunch.

För skolfrågor kontakta:
Ulrika Björnberg, skolchef
0525-186 24

För frågor angående taget beslut kontakta:
Liselotte Fröjd, krisledningsnämndens ordförande
0525-181 05