Författare inspirerar högstadieelever

Foto: Rickard L Eriksson

Den 6 och 7 april besökte ungdomsboksförfattare Katarina von Bredow alla elever i årskurs 8 på Tanumskolan och Hamburgsundskolan genom ett digitalt möte där hon välkomnade eleverna hem till sig. Katarina delade med sig om hur hon planerar och gestaltar sin skrivprocess.

Katarina von Bredow har sedan hennes debut för 30 år sedan med ”Syskonkärlek” givit ut ett stort antal uppmärksammade och prisade böcker både för mellanåldern och ungdomar.

Hon är född 1967 och bosatt på landsbygden i Småland. Hennes böcker handlar om relationer: kärlek, vänskap och familjen. Hon berättade för eleverna att hon tycker om att skriva verklighetstrogna berättelser i nutid där mycket händer. Man kan inte bestämma hur världen fungerar men får anpassa sig till den världen som finns, i kontrast till till exempel genren fantasy.

Sin första långa berättelse skrev hon när hon gick i 9:an, vilket var första versionen av ”Syskonkärlek”. Efter det följde ungdomsböcker som ”Expert på att rodna”, ”Som jag vill vara” och ”Flyga högt”. Hon har även skrivit flera lättlästa böcker, till exempel serien om Hannes och Sara som börjar med boken ”Kär eller magsjuk?”. Hennes bok ”Hur kär får man bli?” har Lina Stoltz omarbetat till en lättläst version. Om livet på mellanstadiet har hon bland annat skrivit trilogin som börjar med ”Du & Jag” och en trilogi om Ellinor, Leo och Viktor där varje bok är skriven ur varsin karaktärs perspektiv. Just nu är hon aktuell med ”Allt som inte syns” som handlar om mobbning.

Som förberedelse till författarbesöket fick alla klasser bokprat om ett urval av författarens böcker samt bokpaket av skolbiblioteket.

Inspiration och skrivtips

Katarina började författarbesöket med att berätta att hon hittar inspiration överallt, genom till exempel familjen eller andra människor hon möter, tidningsnotiser och iakttagelse av omgivningen. Då hon skriver mycket om unga i sina vardagsmiljöer så följde hon med en årskurs 9 i en vecka för att se hur det har ändrats sedan hon själv gick i skolan.

Vidare berättade hon inlevande om bakgrunden hur boken ”Flyga högt” kom till. Hon hade fastnat i sitt skrivande. Efter författarbesök på en skola kom en elev fram till henne och berättade om hennes lillebror som dog. Hon fick lov att låna denna starka berättelse som bakgrund för huvudkaraktären. Som avslut läste hon högt ett avsnitt ur boken.

Nästa bokprojekt

Nästa bok är redan under planering men än så länge bara i hennes huvud. Hon poängterade att noggrann planering inför skrivandet är väldigt viktigt för henne. Hon samlar anteckningar på en whiteboardtavla som står synligt framme under hela skrivprocessen. Berättelsen byggs upp med olika trådar: skol-, kompis- och familjetråd. Hon planerar i förväg och skapar karaktärer som driver fram berättelsen. Hon antecknar deras drömmar, rädslor, familj och vänner. Även bakgrundsinformation, allt från hur vädret var då, skolschema av huvudkaraktärer eller hur olika dataspel som ungdomar spelar i boken fungerar. Det blir lättare för henne att skriva avslappnat då hon vet vad som händer och vart berättelsen är på väg.

Det viktigaste för att kunna skriva en bok är att ha något att berätta och komma igång med skrivandet. Bästa tips för gestaltning är att visa hur personen är genom att beskriva beteende istället för att skriva känslan.

I slutet av lektionen hade eleverna även chans att ställa frågor till Katarina; några klasser hade förberett många frågor.

Därför bjuder Tanums kommun in författare

I Tanums kommun jobbar vi för att uppmuntra och inspirera elever till läsning och eget skrivande. En del i det arbetet är årliga författarbesök. Nästa vårtermin får årskurs 5 och årskurs 8 besök av författare igen. Författarbesöken finansieras med hjälp av arrangörsstödet från Västra Götalandsregionen. I slutet av maj i år får även alla klasser i årskurs 2 författarbesök av Torsten Bengtsson som finansieras genom statsbidraget ”Skapande skola”.