Företagen och kommunen samverkar inför upphandling

Exempelbild

I tisdags träffades representanter från kommunen, Tanums hamnar AB, Tanums bostäder AB och ett tjugotal företagare från olika branscher så som bygg, VVS, el, säkerhet och golv för att utvärdera nuvarande avtal inom hantverkstjänster och ha en dialog om kommande upphandling. Intresset för mötet var stort och gav en mycket bra diskussion.

- Ett fantastiskt bra tillfälle där det verkligen gavs utrymme att ställa frågor och komma med värdefulla inspel från alla som var på plats. Denna dialog är mycket viktig för oss i vårt kommande arbete, säger Ulrika Gellerstedt, ekonomichef Tanums kommun.

Samverkan ger resultat

Tanums kommun klättrade rejält på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som offentliggjordes den 22 september. Det område man klättrat mest på var just upphandling. På enkätfrågan om hur man upplever att kommunen arbetar med upphandling klättrade Tanum 76 placeringar i rankingen.

- Vi försöker skapa dialog och samverka med näringslivet för att driva företagsutveckling i vår kommun. Det är glädjande att se att samverkan ger resultat. Detta fortsätter vi med! säger Paula Kellett, upphandlare vid Tanums kommun.

Ny avtalsperiod för hantverkartjänster

Upphandlingen annonseras via kommunens kanaler och ny avtalsperiod för hantverkartjänster startar i april 2022.
Ett stort tack till er företagare som medverkade för ert engagemang, era inspel och idéer för att tillsammans skapa goda förutsättningar.