Förbud mot nattrafik införs på delar av Tage Wikströms gata och Wounchvägen i Grebbestad

Förstora bilden

Från och med 1 februari stängs delar av Tage Wikströms gata och Wounchvägen i Grebbestad av för motordriven fordonstrafik. Förbudet mot att köra där gäller alla dagar mellan klockan 22.00 och 06.00. Förbudet är på prov och gäller från och med 1 februari till och med 30 april 2024.

Polisen och kommunen har fått många synpunkter på att det i området sker ordningsstörande aktiviteter, exempelvis buskörning under kvälls- och nattetid. Polisens förslag är att kommunen inför förbud mot motordriven fordonstrafik på prov under tre månader för att se om åtgärden har en lugnande effekt.

-Vi har haft en dialog med kommunen om problematiken inom området. Vårt förslag är att prova den här åtgärden för att få bukt med framförallt buskörningar, särskilt kvälls- och nattetid, säger Johan Hilding, kommunpolis, och fortsätter: -Detta är en vanlig åtgärd i städer och samhällen av flera skäl och vi hoppas att alla har förståelse och respekt för de nya reglerna under provperioden.

-Vi kan bötfälla de som bryter mot förbudet men har alltid en dialog med dig som kör bilen om var du är på väg och vad du ska göra i området, avslutar Johan.

Fastighetsägare och företagare har blivit informerade.

Trafik som tillåts trots förbudet

Det nya förbudet gäller inte alla motordrivna fordon. Behörig trafik får fortsätta att köra på de aktuella sträckorna dygnet runt. Med behörig trafik menas fordon för boende längs med de aktuella sträckorna på Tage Wikströms gata och Wounchvägen, buss i linjetrafik, taxi, leveransfordon som är avsedda för varudistribution, fordon för tidnings-, post-, eller paketdistribution, fordon med tillfällig dispens beslutad av Tanums kommun, fordon för renhållnings- och underhållsarbeten vid skötsel av gator och allmän plats, transporter av sjuka eller rörelsehindrade, färdtjänst samt fordon inom vaktbolag. Även moped klass II får köra på gatan, då vägmärket förbud mot motordrivet fordon inte inkluderar denna fordonsklass.

Förbudet på Tage Wikströms gata börjar gälla öster om infarten till Coops parkering och sträcker sig strax förbi korsningen Wounchvägen/Tage Wikströms gata. För Wounchvägen gäller sträckan korsningen Wounchvägen/Tage Wikströms gata till korsningen Wounchvägen/Sältevägen, se kartbild.

Frågor

Har du frågor kontakta kundcenter på 0525-180 00, kommun@tanum.se