Förändring till vilken vårdcentral vårdnadshavare ska lämna in genomförda gurgeltester

Exempelbild

En förändring sker från den 4 oktober angående till vilken vårdcentral vårdnadshavare ska lämna in genomförda gurgeltester.

En förenklad provtagningsmetod har införts för skolelever i Västra Götalandsregionen. Metoden innebär att elever som ingår i en smittspårning av covid-19 får ett så kallat ”gurgeltest” från skolan. Testet genomförs hemma och lämnas in på en anvisad vårdcentral, se information nedan.

Endast vid smittspårning

Gurgeltesterna används enbart vid smittspårning och inte om enstaka elev har symptom. Vid symptom ska elev, precis som tidigare, testa sig via vårdcentral.

Mer information om hur testerna går till finns på Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till vårdnadshavare

Information nedan har även skickats till vårdnadshavare via Unikum.

Information om ny covidprovtagningsrutin vid smittspårning i skolan för elever från förskoleklass till och med gymnasium.

I samarbete mellan arbetsgruppen för skolprovtagning RSSL (regional särskild sjukvårdsledning) i Västra Götaland och Smittskydd Västra Götaland har det tagits fram en ny rutin för covidprovtagning av elever vid smittspårning i en klass. Provtagning kommer att ske med ett enklare test som är lättare för barn och unga att genomföra.

Om det beslutas att smittspårning ska ske för elever i en klass delar skolan ut provtagningsutrustning till eleven i skolan för senare provtagning i hemmet. Detta underlättar provtagningen för både elev och vårdnadshavare.

Provet är ett gurgeltest, det vill säga eleven får gurgla en koksaltlösning i munnen enligt medföljande instruktion. Provet analyseras med PCR – den säkraste analysmetoden.

Vårdnadshavaren bistår/hjälper barnet att utföra provtagningen och anger elevens identitet på provet, allt enligt medföljande instruktion i provtagningsutrustningen. Vårdnadshavaren ansvarar sedan för att provet lämnas in på närområdesansvarig vårdcentral.

Gurgeltestet lämnas till angiven vårdcentral

  • För elever som går på Fjällbacka och Hamburgsunds skolor lämnas provtagningen till Närhälsan i Fjällbacka.
  • För elever som går på Grebbestad skola, Sjöstjärneskolan på Resö och Tanums gymnasium lämnas provtagningen till Närhälsan i Tanumshede.
  • För elever som går på Backa skola, Lurs skola, Rabbalshede skola, Tanumskolan samt särskolan lämnas provtagningen till Kvarterskliniken i Tanumshede.

För Närhälsan i Tanumshede och Fjällbacka gäller tiderna måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 samt fredag klockan 8.00-10.00.

För Kvarterskliniken i Tanumshede gäller tiderna måndag morgon klockan 07.00 till fredag klockan 10.00 hela dygnet. Proverna lämnas i Kvartersklinikens brevlåda på baksidan Hedemyrs. Brevlådan är svart och hänger på en flaggstång vid infarten till parkeringen. Lådan är märkt med ”Prover”. OBS! Prover kan ej lämnas mellan klockan 10.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag, lämnas prov då kommer det att kasseras.

Att vårdcentralerna har dessa tider handlar om logistik och hantering av prover.

Vårdcentralen för över positiva svar till regionala smittspårningsenheten som i sin tur meddelar vårdnadshavare. Har eleven covid-19, kommer smittspårning att ske också utanför skolmiljön och den sköts då av primärvården eller den regionala smittspårningsenheten.

Vårdnadshavare meddelar skolan om provsvaret visar att eleven har covid-19.

Har du frågor är du välkomna att höra av dig till ansvarig rektor.