Förändring av polisnärvaron i Tanums kommun

Polisen kommer under sommaren att prioritera att ha fler polisen i tjänst i kommunen mellan den 4 juli och den 14 augusti då fler människor vistas här. Det mobila poliskontoret kommer inte att besöka Hamburgsund och Tanumshede under den perioden.

Den 22 juni blir sista tillfället innan sommaren som det mobila poliskontoret besöker Hamburgsund och Tanumshede. Fram till dess kommer det mobila poliskontoret som vanligt onsdagar ojämna veckor till Hamburgsund klockan 9-11 och Tanumshede klockan 12-14.

Från den 15 augusti inför polisen ett nytt arbetssätt med anpassad polisnärvaro i Tanums kommun. Det innebär att en lägesbild över situationer i kommunen ständigt uppdateras och den kommer styra närvaron av poliser, här vävs också medborgarlöftena mellan kommunen och polisen in. Kommunen ser positivt på samarbetet med polisen och ser till att få ut så mycket av de resurser som polisen har i kommunen.

För att få en så bra bild över var och när brott sker är det viktigt att alla brott som upptäcks anmäls, både stora som små. Det gör det lättare för polisen att planera sin närvaro efter behoven.

Många av de brott som begås kan anmälas via polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., annars ringer du 114 14. På hemsidan kan du också lämna tips, till exempel om ordningsstörningar.

Under hösten kommer polisen utvärdera det mobila poliskontoret och i dialog med kommunen se över om det är det mest effektiva sättet att nyttja polisens resurser.