Förändring av påminnelser och kravhantering för fakturor

Det kommer att ske en förändring på kommunens kravhantering som tidigare helt har hanterats av Tanums kommuns ekonomiavdelning. Tjänsten för kravhantering och påminnelser kommer i fortsättningen helt att skötas av Visma Financial Solutions AB.

Förändringen förväntas träda i kraft i slutet av december 2023.

Originalfakturan kommer fortfarande vara utställd av Tanums kommun, men om fakturan inte är betald tio dagar efter förfallodatum så kommer inkassobolaget Visma skicka en påminnelse utan påminnelseavgift.

Om fakturan trots påminnelse inte är betald debiteras en inkassoavgift på 180 kronor av Visma. Inkassobolaget kommer att sköta resten av kravprocessen tills fakturan blivit betald.

Det är viktigt för dig som kund att följa betalningsinstruktionerna som står på påminnelsen/ inkassokravet för att betalningen av fakturan ska bli rätt.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Sabina Pella på telefon 0525-181 21.