Fler och fler vaccineras

Redan nu har fler än hälften (52 procent) av oss i Tanums kommun fått vaccindos 1 enligt statistik från Västra Götalandsregionen. Vilket gör att vi är bland de fem kommuner som har flest vaccinerade invånare.