Fler kommunala sommarjobb till ungdomar

Exempelbild

Tanums kommun gör en extra satsning och har skapat fler sommarjobb än tidigare år bland annat på fritidshem, strandstädning och renhållning. Nästan 100 ungdomar mellan 16 och 24 år har fått jobb i sommar via kommunen. Satsningen görs då antalet sommarjobb i näringslivet har minskat på grund av pandemin.

Arbetsmarknadsenheten har jobbat hårt inför sommaren för att, tillsammans med kommunens alla verksamheter, skapa cirka 85 extra sommarjobb, platser som kommunen i vanliga fall inte har.

Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter bidrar med cirka 40 platser för ungdomar där jobbet i huvudsak blir strandstädning, återbruk, fastighets- och trädgårdsskötsel och naturvård. Men även jobb inom renhållning, fritidshem, vaktmästeri, hamnskötsel med mera är aktuella.

Dessa sommarjobb är vigda till ungdomar som är skrivna i kommunen. De kommer jobba sex timmar om dagen under fyra veckor och det finns två perioder, allt för att så många som möjligt ska få möjlighet till jobb en del av sommaren.

Liksom tidigare år har kommunen även feriepraktik under tre veckor för ungdomar mellan 15 och 17 år med utökat behov. Feriepraktikplatserna har mer än dubblerats i sommar.