Får jag använda någon annans brygga?

Ja, det får du! Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand eller brygga som inte tillhör en tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Detta gäller även bryggor vid sjöbodar. 

Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du får vara.

Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga.

Ibland sätter fastighetsägare upp skyltar som talar om att exempelvis en brygga är privat. Finns det inget bostadshus i närheten begränsar den skylten inte allemansrätten. Att använda någon annans privata brygga för tillfällig förtöjning eller bad är därför fullt tillåtet.

Tillfälligt i den här meningen tolkas som en dag/natt och kan inte jämställas med exempelvis en gästhamn då det är en näringsverksamhet.

Allemansrättens grundförutsättningar gäller alltså genom att visa hänsyn - inte störa, inte förstöra.