Ett nytt landmärke snart på plats

Exempelbild

I dagarna monteras det nya vattentornet på Källvikshöjden i Fjällbacka. Den nya vattenreservoaren skapar större driftsäkerhet och tryckförhållandena för högt belägna fastigheter förbättras.

Det gamla vattentornet ligger på Vetteberget i Fjällbacka och byggdes 1957. När antalet fastigheter ökar behövs en större reservoar för att möta nuvarande och framtida behov. Den gamla reservoaren rymde 450 kubikmeter och det nya vattentornet har en volym om 1200 kubikmeter.

Det nya vattentornet på Källvikshöjden har en mer strategisk placering för dagens vattenförsörjning och huvudledningar når tornet norrifrån från land och från havet. Eftersom det nya tornet ligger högre än det gamla på Vetteberget får vattnet ett högre tryck.

Råvatten tas från Nedre Bolsjön i Ranebo och pumpas till Tanumshede vattenverk där det renas till dricksvatten. Ledningar är sedan anlagda norrut och söderut längs med kommunen och förser områden från Resö i norr till Heestrand i söder och Rabbalshede i öster.

Denna veckan reser man vattentornets väggar och ett nytt landmärke är snart på plats i kommunen.

Väggarna på vattentornet sätts på plats.