Ett halvår in i om- och tillbyggnation på Hamburgsundskolan

Nu har byggetapp 1 på Hamburgsundskolan pågått i ungefär ett halvår, första spadtaget togs i juni 2023, och byggnationen löper på enligt tidplan. Etapp 1 innebär en tillbyggnation på drygt 900 kvadratmeter som ska sammanlänkas med befintliga byggnader för att uppnå en mer sammanhållen lärmiljö.

På dessa 900 kvadratmeter kommer det finnas plats för skolans nya skolbibliotek, musikundervisning, uppehållsytor, fritidsgård, matsal och storkök. Det nya storköket kommer att ha en utökad dimensionering med en möjlig produktion av cirka 1 000 portioner.

Byggnationen närmar sig nu en vädersäkrad konstruktion med yttertak och väggar. Byggetapp 1 planeras att vara färdig i december 2024 och genomförs i samverkan med Skanska.

Byggnationen, bild tagen 29 januari.Förstora bilden

Byggnationen, bild tagen 29 januari.

Byggnationen, bild tagen 29 januari.Förstora bilden

Byggnationen, bild tagen 29 januari.

Byggnationen, bild tagen 29 januari.Förstora bilden

Byggnationen, bild tagen 29 januari.

Skiss över nya Hamburgsundskolan.Förstora bilden

Skiss över nya Hamburgsundskolan.