E-tjänst för bygglov och strandskyddsdispenser uppdateras

Exempelbild

Onsdag den 12 juni klockan 9-12 kommer en säkerhetsuppdatering att utföras på våra e-tjänster för bygglov, förhandsbesked, anmälningsärenden samt strandskyddsdispenser.

Uppdateringen påverkar också Medborgarservice där du som sökande kan följa ditt ärende. Säkerhetsuppdateringen rör inloggning med Bank ID där rörlig QR-kod kommer att införas. Under uppdateringen kommer dessa e-tjänster inte att fungera. E-tjänsterna planeras att fungera igen från kl.12.