Enkätundersökning Kritik på teknik

Exempelbild

Den första februari får tusen av våra invånare en enkätundersökning i brevlådan. Det är dags att betygsätta hur den kommunala tekniken: gata, park och VA – fungerar.

Enkäten har initierats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och vi deltar för att vi vill ta reda på era önskemål och om vi lever upp till de krav på god service som ni ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Du som blir utvald att svara kan svara antingen direkt i det formulär du får hem i brevlådan eller digitalt via den kod som står i instruktionerna. Vi är mycket tacksamma för er hjälp!